Senast uppdaterad 2015-02-09

Gäststudierna riktar sig till utländsk eller svensk sökande som studerar vid utländsk högre konstutbildning eller precis avslutat en konstutbildning utomlands.

Gäststudenten kan arbeta med t.ex. måleri, skulptur eller grafik, såväl som med t.ex. video, fotografi och internetrelaterade media.

- Studierna planeras efter den studerandes egna val.

- Gäststudier leder inte till någon examen.

- Gäststudenten får en handledande professor, ateljéplats  och tillgång till skolans verkstäder och kursutbud.

Fakta om gäststudier i fri konst

Sista ansökningsdag: 2 mars 2015.
Behörighet: Pågående studier i fri konst på högskolenivå, eller nyligen avslutade studier.
Antal högskolepoäng: 60 hp (ger ingen examen)
Utbildningens längd: 1 läsår.
Undervisningsspråk: Engelska.
Ansökan: Digital ansökan via vår hemsida.

Antagning till utbildningen sker efter bedömning av professorsgruppen. För utländska studerande krävs goda kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. 2 - 4 gäststudenter antas per läsår.

Studerande vid annan svensk konsthögskola kan endast genom direkt byte, eller om alldeles speciella skäl föreligger, antas som gäststuderande vid Konsthögskolan.

Ekonomi
Utländsk studerande som har blivit antagen till studier i Sverige måste kunna uppvisa för Migrationsverket att han/hon har ekonomiska medel för sin försörjning under studietiden.

Avgifter
Anmälningsavgift samt studieavgifter krävs för studenter från länder utanför EU/EES. För Kungl. Konsthögskolan är anmälningsavgiften 900 SEK och studieavgiften 295 500 SEK per läsår.

Information om studieavgifter

Stipendium
Läsåret 2015/16 kan vi erbjuda ett stipendium som täcker studiavgiften för den ettåriga Gäststudentkursen, samt ett stipendium som täcker studieavgiften för det tvååriga Masterprogrammet i fri konst.
Ansökan om stipendium görs genom att skicka ett kort motiverande brev till Kungl. Konsthögskolan, Box 16 315, 103 26 Stockholm. Observera att ansökningsavgiften måste vara betald i tid för att vi ska kunna behandla stipendieansökan!