2014-11-21

Inom ramverket för den nationella Konstnärliga forskarskolan med Lunds universitet som värdinstitution, har Kungl. Konsthögskolan tre doktorander som studerar med den konstnärliga doktorsexamen som mål. Kungl Konsthögskolan ingår även med två doktorander i fri konst genom ett samarbete med Stockholms konstnärliga högskola/Lunds universitet.

De praktikbaserade studierna bedrivs självständigt under fyra år (240 hp) samt i dialog med handledare. Poäng fördelas över obligatoriska och valbara kurser och huvuddelen vars fokus ligger på det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet.
 
Kungl. Konsthögskolan har även ett doktorandsamarbete med Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Kungl. Konsthögskolan utlyser för närvarande inga doktorandtjänster.

Läs om pågående forskningsprojekt