Senast uppdaterad 2015-02-09

Kungl. Konsthögskolan erbjuder ett 5-årigt program i fri konst från vilket en kandidatexamen i fri konst kan erhållas efter tre års godkända heltidsstudier.

Därefter kan man välja att studera ytterligare två år på avancerad nivå för att erhålla en masterexamen i fri konst. Utbildningens fokus ligger på det individuella konstnärliga arbetet. Studierna syftar till att ge de studerande möjligheter att utveckla sina färdigheter och sin egenart samt ett självständigt förhållningssätt och kritiskt tänkande kring konstnärligt skapande. Möjlighet ges att arbeta i olika konstnärliga tekniker såsom till exempel måleri, skulptur, grafik, digitala media och video.

Utbildningen består av:
• arbete i ateljé och verkstäder
• samtal och handledning, enskilt och i grupp, om det konstnärliga arbetet
• praktiska och teoretiska kurser, projekt, workshops 
och föreläsningar
• yrkesförberedande moment
• studieresor och studiebesök 
• utställningar
• essäskrivning

Fakta om 5-åriga programmet i fri konst

Sista ansökningsdag: 2 mars 2015
Antal högskolepoäng: 300 hp
Utbildningens längd: 5 läsår
Undervisningsspråk: Svenska och engelska.

Under utbildningen finns möjlighet till utlandsstudier vid någon av Kungl. Konsthögskolans utbytesskolor.

Varje student har en handledande professor. Professorshandledningen sker både individuellt och i årskursblandade professorsgrupper. I professorsgruppen bedrivs diskussioner, presentationer och redovisningar av egna och andras arbeten samt andra konstnärligt baserade aktiviteter. Handledning, såväl teknisk som konstnärlig, ges även av lärarna i verkstäderna.

Studierna är till stor del individuellt upplagda och planeras i samråd med handledande professor. Syftet är att hitta ett studieupplägg som syftar till att stödja respektive student i att kunna förverkliga sina konstnärliga projekt och utveckla sitt konstnärskap.

Broschyr om det 5-åriga programmet i fri konst och masterprogrammet i fri konst

Ansökningsinformation (inför ansökan läsåret 2015/16), information inför terminstart skickas i mitten på augusti.
Utbildningsplan
FAQ
Information om studieavgifter för sökande utanför EU/EES och Schweiz