Sophie Tottie

Grundbulten i professorsgruppens undervisning är studenternas egen konstnärliga praktik och samtal om konstnärligt arbete utifrån andra konstnärers och andra yrkesgruppers arbete. Genom diskussioner och praktik belyses i professorsgruppen förhållandet till samtida konst och vår omvärld under handledning av professor/lärare/gästföreläsare. I undervisningen ingår regelbundna ateljébesök, gemensamma gruppmöten, gruppkritik, gästföreläsningar, textgenomgångar, konstnärsmöten, museibesök, studieresor, kurser m.m.

Under läsåret 2012-2013 ges kursen Mening & Material med gästföreläsare, miniworkshops och ateljébesök. Kursen anknyter till Materialinstitutet med Pian Granö och Målarstudion med Filippa Arrias. Utförligare beskrivning i kurskatalogen.


 

Visit_w-redigerad

INFORMATION

kontakt Sophie Tottie - professor i fri konst med inriktning mot fältet måleri/teckning

tick Studenter