Sigrid Sandström

Professor i fri konst med inriktning på måleri.

Sigrid Sandströms undervisning är uppdelad i enskilda ateljésamtal och gruppmöten. I de enskilda samtalen fokuserar vi på den enskilde studentens förhållande till intention, process, idé och uttryck.
Gruppmöten verkar som ett forum för utbyte av idéer, ett kritiskt bollplank, en gemenskap och ett stöd.
I undervisningen ingår gästföreläsningar, seminarier, textgenomgångar, ateljébesök, konstnärsmöten, museibesök och studieresor m.m.

Sigrid Sandström driver också i Projekt Målarstudion med läraren Filippa Arrias.

Sandstromprofessorsgrupp_340px

INFORMATION

kontaktSigrid Sandström - professor i fri konst med inriktning på måleri

tick Studenter