Peter Geschwind

Professorsgruppens undervisning utgår från studentens egna konstnärliga praktik och är främst baserat på ateljéarbete och samtal samt regelbundna, gemensamma gruppmöten. Varannan tisdag kl. 10.00 - 12.00 gås en students pågående arbete igenom och diskuteras.

Kurser som arrangeras har en inriktning mot skulptur, installation och offentlig konst.
 

pg_autom

Foto: Mikael Olsson

INFORMATION

kontakt Peter Geschwind - professor i fri konst, inriktning på skulptur

tick Studenter