Hinrich Sachs

Att sätta vår agenda, eller vad är en konstnärlig praktik?

1. Vad gör du? 2. Vad behöver du veta? 3. Vad vill du ha?
4. Vad är en struktur? 5. Vad är en utställning? 6. Vad är en bild?

Hinrich Sachs träffar gruppen vid två tillfällen varje månad (i regel måndagar kl. 13.00-16.30, och ibland längre. Platsen är plan 4, om inget annat uppges). De exakta datumena bestäms c:a 1 mån i förväg. Tidpunkter för aktiviteter utanför KKH bestäms samtidigt. Besökare är välkomna. Nyckelord är: material, „urgencies“, berättande, gruppkritik av studentarbeten, koncept och terminologi, filmvisning, gäster, läsning av ett urval texter, „performing“. Talade språk: Svengelska, tyska, franska och spanska.

HS_GROUP_10.10

INFORMATION

kontakt Hinrich Sachs - professor i fri konst med inriktning på fotobaserad konst

tick Studenter