Eberhard Höll

Ansvarig professor för projektstudenterna är Eberhard Höll. Programmet för gruppen innehåller en teoretisk komponent, där för närvarande Milou Allerholm ger en för gruppen anpassad översyn över dagens konstscen, samt har ateljésamtal.

Utöver de verkstadsanpassade kurserna finns möjlighet att anordna specialkurser och föreläsningar efter behov. Gruppen träffas minst varannan vecka.

 

  projekt2

INFORMATION

kontakt Eberhard Höll - professor i skulptur

tick Studenter