Dokumentationsbilder från kandidatstudenternas examensutställning våren 2014.

Malou da Cunha Bang

Tomas Kominis Endresen

Iselin Forslund Toubro

Jacob Holmberg

Liva Isakson Lundin

Niki Lindroth von Bahr

Toby Lynas

Linnea Rygaard

Gabriel Säll

Malte Visnek

Greta Weibull