Dokumentationsbilder från kandidatstudenternas examensutställning våren 2012.

Rebecka Bebben Andersson
Leontine Arvidsson
Carolina Billvik
Peppe Borge & Caroline Näslund
Lisa Gideonsson
Dimen Hama
Kristofer Hedberg
Olof Inger
Pella Kågerman
Gustaf Londré
Ulrika Lublin
Anders Moss
Linus Nordensson Spångberg
Johanna Nordin
Britta Persson
Sofia Restorp
Sannah Salameh
Vanja Sandelll Billström
Dan Wid
Daniel Wiklund