Dokumentationsbilder från kandidatstudenternas examensutställning våren 2013.

Yoko Andrén
Björn Bengtsson
Louise Blad
Niklas Edstam
Sara Englund
Fredrik Fermelin
Johan Franzén
Andreas Fägerskiöld
Marcus Harrling
Ingrid Jansson
Sara Johansson
Albin Looström
Jan Matsson
Therese Parner
Samuel Pfeiffer
Anna-Karin Rasmusson
Emma Rolén
Shida Shahabi
Charlotta Smith
Gabriela Spilsbury
Merzedes Sturm-Lie
Cecilie Hundevad Meng Sørensen
Anna Taina
Hedda Viå
John Willgren