Samtliga masteressäer finns att ta del av på Kungl. Konsthögskolans bibliotek, Konstakademien, Fredsgatan 12.
 


Mads Aarøe
Examensutställning
Masteressä: Untitled   
---
Vårutställning


Agne Bagdziunaite
Examensutställning
Masteressä: The house: a fable  
---
Vårutställning


Simon Gorm Andersen
Examensutställning
Masteressä: Suppe of andre aspekter  
---
Vårutställning


Norbert Costin
Examensutställning
Masteressä: Untitled (Words written in your mental space), 2012-ongoing  
---
Vårutställning


Louise Dahl Lindvall
Examensutställning
Masteressä: Kasern III  
---
Vårutställning


Sofia Ekström
Examensutställning
Masteressä: Liv/Moder/Konst 
---
Vårutställning


Anton Elfving
Examensutställning
Masteressä: Studio  
---
Vårutställning


Clara Gesang-Gottowt
Examensutställning
Masteressä: Essä  
---
Vårutställning


Carola Grahn
Examensutställning
Masteressä: Lo och professorn   
---
Vårutställning


Isak Hall
Examensutställning
Masteressä: Kortfattad konfidentiell information om det opinionsbildande förlaget Bokbål   
---
Vårutställning


Naun Rodrigo Juárez González
Examensutställning
Masteressä: Art/Consciousness scientific explanation and its correlation   
---
Vårutställning


Gazelle Kianoush
Examensutställning
Masteressä: Jag skall skapa en människa  
---
Vårutställning


Anna Kinbom
Examensutställning
Masteressä: Black book - manus till performance   
---
Vårutställning


Anna Lidbjörk
Examensutställning
Masteressä: Lösfyndet 
---
Vårutställning


Santiago Mostyn
Examensutställning
Masteressä: Notes on the productivity on nostalgia  
---
Vårutställning


Karl Norin
Examensutställning
Masteressä: Master essay  
---
Vårutställning


Anna Odell
Examensutställning
Masteressä: Återträffen 
---
Vårutställning


Aron Rantatalo
Examensutställning
Masteressä: Mellan huvudet och svansen  
---
Vårutställning


Gustav Samrelius
Examensutställning
Masteressä: Painting is fun  
---
Vårutställning


Vera Sjunnesson
Examensutställning
Masteressä: The business man, the mosquito and the dragon  
---
Vårutställning


Victoria Skogsberg
Examensutställning
Masteressä: Captured atmospheres - rooms and interiors that tell a story in the abscense of people  
---
Vårutställning


Alexander Wireen
Examensutställning
Masteressä: Allt jag vet om min konst 
---
Vårutställning