Punkter från vilka världen vecklar ut sig

Mitt samlande liknar mest det som ofta beskrivs som maniskt samlande, etthamstrande där själva sparandet är viktigare än samlandet i sig. Jag visar nu mina samlingar och sparade ting. Föremålen bildar ett nätverk av möjligheter och historier som kanske bara kan komma fram i hanterandet och dröjandet vid varje enskilt ting samtidigt som betydelserna hela tiden ändras i relation till de andra sakerna. Ett ständigt omformulerande där tanken på vad som skulle kunna bli alltid är mer lockande än vad som blir när något låses fast i en specifik form. Jag söker mig därför mot ett uttryck av både flyktighet och återkommande. Ett ständigt blivande, där själva blivandet är det centrala och inte att något blir eller förblir.

David Larsson

Bilder från utställningen:
Fotograf: Petter Lehto

David Larsson

(Högupplöst)

David Larsson

(Högupplöst)

David Larsson

(Högupplöst)

David Larsson

(Högupplöst)

David Larsson

(Högupplöst)