TEORIUNDERVISNING

Teoriundervisningen syftar till en ökad teoretisk med-vetenhet och reflektion kring det egna arbetet och kring konstens vidare betydelse i samhället.

Undervisning ges fortlöpande under läsåret och utgörs av föreläsningar, seminarier, handledning och exkursioner och ges i såväl konstens teori- och idéhistoria som konsthistoria.  En obligatorisk kurs i konstvetenskap på grundnivå och en obligatorisk kurs i konstteori på avancerad nivå ingår i det 5-åriga programmet i fri konst.

Kursplan: Baskurs i Konstvetenskap
Kursplan: Konstteori 

 

GardarMyScene