Ansvar för webbplatsen
Ansvarig för den här webbplatsen är högskolans rektor. Om du har frågor eller synpunkter angående webbplatsen kontakta högskolans kommunikationsansvarig, telefon 08-614 40 31.

Upphovsrätt
Allt material på webbplatsen är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Ange källan vid citat.