Kungl. Konsthögskolan har en lång konstnärlig tradition med rötter i tidigt 1700-talet. Högskolan erbjuder än idag ett omfattande utbildningsprogram, bland annat undervisning i traditionella tekniker och innovativt arbete i moderna medier och material. Den konstnärliga undervisningen syftar till att utveckla studenternas individuella konstnärskap. Konstnärliga, konceptuella projekt eller arkitekturprojekt arbetas fram i samarbete med högskolans professorer och lärare som alla är aktiva och välrenommerade konstnärer och arkitekter.

Kungl. Konsthögskolan har landets bredaste sortiment av verkstäder och därmed möjlighet att erbjuda studenterna ett unikt stöd i arbetet med deras konstprojekt. Undervisningen sker ofta i form av projekt och workshops för att återspegla den samtida konst- och arkitekturvärlden. Internationella samarbeten är centrala aspekter av utbildningen på alla nivåer. Inom området konstnärlig forskning, står högskolan som värd för praktikbaserade doktorandprojekt, konstnärliga utvecklingsarbeten och forskningsprojekt.

Kungl. Konsthögskolan har cirka 60 anställda och 230 studenter. Många av högskolans nuvarande och tidigare studenter är idag nationellt och internationellt framgångsrika. Högskolans professorer och lärare är ledande svenska och internationella konstnärer, teoretiker och arkitekter. Högskolan har en egen administration med cirka tjugo anställda. Högskolan är ett högre utbildningslärosäte med ett eget campus på ön Skeppsholmen i centrala Stockholm. Här finns ett stort antal studentateljéer, verkstäder, bibliotek, datasalar, utställningslokaler och föreläsningssalar.

Kungl. Konsthögskolan erbjuder ett femårigt program i fri konst, ett masterprogram i fri konst, ett projektprogram för professionella konstnärer, ettåriga fortsättningskurser i Arkitektur, Restaureringskonst, Arkitekturteori och arkitekturhistoria och kursen Konst & Arkitektur. Det bedrivs även flera konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt.