Lokaler på Skeppsholmen
Kungl. Konsthögskolans lokaler är förlagda till Skeppsholmen. Huvud­byggnaden heter Kasern III, och här finns studentateljéer, verkstäder, föreläsningssalar, datasal, bibliotek, Mejan Arc, rektor och förvalt­ning. I Kasern II ligger de grafiska verkstäderna, verkstaden för interaktiva tekniker, fotostudion samt några studentateljéer. I Annexet ligger galleri Mejan och i Hus 117 studentateljéer.

Studentateljéer
Kungl. Konsthögskolans studentateljéer är förlagda i Kasern III (huvudbyggnaden), kasern II (grafikhuset), Annexet och hus 117 (som ligger bakom Moderna Museet).

Studerande vid kandidat- och masterprogrammet i fri konst tilldelas en ateljéplats under de tre studieåren. Studenter vid högskolan kan arbeta vid sin ateljéplats dygnet runt, året om.

Projektateljéer
På Kungl. Konsthögskolan finns ett antal projektateljéer som studenter kan använda för större arbeten eller tidsbegränsade pro­jekt.

Galleri Mejan
I Annexet (vid Kasern II) ligger Kungl. Konsthögskolans galleri, Galleri Mejan, av­sedd för avgångsstudenternas separatutställ­ningar. En kritisk genomgång av separat­utställningen sker i seminarieform ungefär en vecka efter vernissagen (tis­dag eftermiddag) under ledning av utställande students professor. Övriga lärare och studerande deltar ofta i seminariet. Dessutom kan studenten, i samråd med utbildningsansvarig professor, bjuda in en extern konst­kritiker eller konstnärer till seminariet. Studenten ansvarar för inbjudan.

Mellanrummet och Black Box
I huvudbyggnaden ligger utställningsytorna Mellanrummet och Black Box. Black Box är ett mörkt rum som gör det möjligt att visa bland annat film- och videoverk.