Inför Konsthögskolans utflyttning till Skeppsholmen 1995 beslöts att avgjutningar skulle göras av de två bronsstatyerna - ett lejon och ett vildsvin - som står på vardera sidan av trapphallen i Konstakademiens entré på Fredsgatan 12.

Dessa bronsstatyer har gett upphov till ett talesätt på skolan; att den antagne eleven gör "sitt intåg som ett lejon" och "sitt uttåg som ett svin". Stolt träder den antagne eleven in i skolan, men efter år av luttrad erfarenhet på konstens snåriga bana träder han ut "en aning bökig".

Konstnärerna Heinrich Müllner och Mikael Beckman-Thoor vid Konsthögskolan fick i uppdrag att färdigställa dessa avgjutningar, som nu står vid Konsthögskolans huvudentré på Skeppsholmen.

Lejonet och svinet ingår i en större samling antika skulpturer, som förvaltas av Konstakademien alltsedan dess tillkomst 1735. Det antika lejonet tros vara daterad till första århundradet efter Kristus. Vildsvinet hittades vid en utgrävning i Rom, tillsammans med andra skulpturer vilka bildade en jaktscen.