1735 Kungliga Ritarakademien startar; dels för att utbilda unga svenskar till konstnärer i europeisk anda och dels för att skapa ett forum för etablerade konstnärer.

1773 formuleras de första skrivna stadgarna för Konstakademien. De undertecknas av Gustav III. Många av tankegångarna lånas från den franska konstakademien. Stipendier för resor till Rom och Paris instiftas. Ett utbildningsprogram utformas; teckning efter antika gipser och levande modell, perspektivlära och anatomi samt utbildning i grafik. Undervisning i byggnadskonst påbörjas också.

1790-1800 Verksamheten flyttas till fastiheten Fredgatan12, som skänkts av konstgjutaren Gerhard Meyer (kanske har smeknamnet "Mejan" något med denne Meyer att göra.)

1810 Namnet ändras till "Kungliga Akademien för de Fria Konsterna".

1845 öppnas Slöjdskolan som långt senare omvandlas till Konstfackskolan. 1847 kommer de första kvinnliga extraeleverna till skolan.

1856 startar undervisningen i måleri.

1864 öppnas "fruntimmersskolan". Eleverna undervisas separat.

1770-1879 finns en förberedande skola, kallad "principskolan".

1880-talet utvecklas en stark opposition, stödd av bl a Carl Larsson, Ernst Josephson och Anders Zorn, mot undervisningen på Konstakademien.

1895 bildas grafikskolan.

1896 startar Konstnärsförbundets skola ledd av Karl Nordström. Anders Zorn och Rickard Berg undervisade där under kortare perioder.

1902 öppnas dekorativa skolan, senare kallad monumentalskolan. Ungefär samtidigt byter skolan namn till "Kungl Konsthögskolan".

1953 rivs Sergel-huset, nära nuvarande Hötorget, där man bedrivit undervisning i bl a skulptur, teckning och grafik.

1978 skiljs Konsthögskolan ut från Konstakademien. KKH blir en självständig högskola under Utbildningsdepartementet.

1984 börjar undervisning i multimedia.

1988 grafikskolan i kasern II genomgår en totalrenovering.

1992 nya multimediaavdelningen tas i bruk.

1995 invigs den nya Konsthögskolan på Skeppsholmen.