I samband med byggnationen av Tessins nya kungliga slott startade 1735 en skola för slottsdekoratörer. Efter fransk förebild skulle nu konstnären få en mer teoretisk utbildning än hantverkaren. 1773 tillkom Akademiens byggnadsskola med fullständig arkitekturutbildning.

Efter Tekniska Högskolans tillkomst 1876 flyttades dock den grundläggande utbildningen av arkitekter dit och Konsthögskolan erbjuder numera en påbyggnadsutbildning inriktad på arkitektur, arkitekturhistoria och restaureringskonst.

Det dröjde till 1870 innan Akademien kunde flytta in i egna rymliga lokaler på Fredsgatan 12, dessförinnan hade man fått hålla till godo med provisorier. Huset var en gåva från styck-gjutaren Gerhard Meyer och det är från honom skolans smeknamn Mejan härrör.

Den organisatoriska samhörigheten med Konstakademien bestod fram till 1978 då Konsthögskolan blev en självständig högskola.

1995 flyttade Kungl. Konsthögskolan till nya verkstäder och ateljéer på Skeppsholmen.