2015-02-02

Vår före detta masterstudent i fri konst Julia Bondesson tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2015 för "hur hon med exakt lyhördhet väcker trä till liv". 

Julia_bondesson  Bild: Julia Bondesson

Stipendiet delas ut den 24 januari kl 18:00. Kl 11:00-19:00 samma dag är det vernissage. Priset består av 150 000 kr och en separatutställning på Färgfabriken. 

Juryn består av: Jenny Lindén Urnes, Mårten Castenfors och Magnus Jensner. 

Juryns motivering lyder: 
Julia Bondesson är i grunden en brilliant skulptör som med skuret, snidat och hugget trä givit sig ut på spaning efter kroppens innersta väsen och dess mest betydelsebärande anatomiska strukturer. Initialt, i stillhet, vilar Bondessons skulpturer som i sömn, i väntan på rörelse. Inför hennes performance ledas träet med tråd och verken förvandlas till marionetter som fylls av gåtfullt liv genom försiktiga åtbörder, som i en vacker, vemodig och varsam dans. Bondesson verkar i ett österländskt och nordiskt spänningsfält, på tvärs, med verk fyllda av kontemplation och koncentration - säreget i en värld som annars präglas av yta och hasta.

Julia Bondesson tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2015 för hur hon med exakt lyhördhet väcker trä till liv och hur hon i detta utvecklat en unik kombination av skulptur, stillad rörelse, performance, film och dans. Bondesson lyckas genom sin enastående konstnärliga kraft och sensibilitet att få oss betraktaren att sakta ned och ta plats i en närmast magisk värld – och mitt i detta föds stor konst, värdig ett ärbart stipendium.

Julia Bondesson tog sin examen från Kungl. Konsthögskolan år 2011. Hon har även studerat handdockteater i Taiwan och konst i Japan och Thailand.