2013-06-14

Publiken strömmade till Kungl. Konsthögskolans vårutställningar 2013. Närmare 8 000 besökare! Vid högskolans högtidsstund delades en mängd välförtjänta stipendier ut till våra studenter. 

118U2125_s
Installationsbild från masterutställningen i fri konst, Campus Konradsberg.
Fotograf: Petter Lehto

Examensutställningarna i fri konst visades i år på Campus Konradsberg, Kungsholmen. De pågick under tiden 23 maj-9 juni 2013. På Skeppsholmen visade kursdeltagarna på Mejan Arc projektarbeten som bedrivits under läsåret, och i utställningen "Öppna ateljéer" visade studenter som inte examinerades konstverk som producerats under läsåret. Sammanlagt kom 7 843 besökare!

Stipendier till studenter i fri konst
Samtliga 26 examinerade masterstudenter i fri konst erhöll medel ur Konstakademiens olika fonder samt från Familjen Gustaf Tobisons fond.

Magnhild Øen Nordahlmasterprogrammet i fri konst, tilldelades medel ur Sigrid Fridmans fond.

Vera Sjunnessonmasterprogrammet i fri konst, tilldelades Gerhard och Peggy Bonniers stipendium.

Linus Nordensson Spångberg, kandidatprogrammet i fri konst, tilldelades medel ur Konstakademiens minnesfond Eva och Hugo Bergman.

Anna Kinbom och Simon Gorm Andersenmasterprogrammet i fri konst, tilldelades medel ur Stig Hedberg stipendiefond.  

Simon Gorm Andersenmasterprogrammet i fri konst, erhöll Hötorgsstipendiet.  

Stipendier ur Konstakademiens donationsfond A Th. Sandberg tilldelades kandidatstudenter i fri konst:
Britta Persson
Gabriela Spilsbury
Anna-Karin Rasmusson

Andreas Fägerskiöld, kandidatprogrammet i fri konst, tilldelades medel ur Monica de Mayeres Minnesfond.

Stipendier till studenter på Mejan Arc (Kungl. Konsthögskolans f.d. Arkitekturskola)
Sibylle Maurerstudent på kursen i restaureringskonst, tilldelades medel ur Hoffmans resestipendium.

Kungl. Konsthögskolans stipendium tilldelades studenter i restaureringskonst:
Emil Bergstén
Johan Bohlin
Eva Dahlström Rittsél

Erik Törnkviststudent på kursen i restaureringskonst, tilldelades medel ur PG Gahms fond och ur Grundströms fond.