2011-04-05

Kungl. Konsthögskolans professor i fri konst – Ann-Sofi Sidén – har tilldelats Sven-Harrys konst- och bostadsstiftelses stipendium 2012. Stipendiet delas ut till en lovande eller inom sitt område framstående konstnär eller till en person som utfört berömvärda insatser inom områdena arkitektur och byggnation. Arkitekten Åsa Kallstenius tilldelades även årets stipendium.

Motiveringen till valet av Ann-Sofi Sidén lyder:

Ann-Sofi Sidén har konsekvent genom sitt berättande konstnärskap, med filmen och installationen som medium, arbetat med den ofta redigerade verkligheten och med det utsattas plats.

I undersökningar av närmast vetenskapligt slag har Ann-Sofi Sidén utforskat faktiska och mentala gränser. Vanligtvis med de utsatta i synfältet, de straffade, de prostituerade, mödrarna till de oönskade barnen, de psykiskt sjuka. Med lätt handgrepp bryter Ann-Sofi Sidén i sitt berättande normer, hierarkier vänds, hon får oss att se och tänka på nytt. Publiken blir de som instrueras att agera. Vi, de friska, får uppleva känslan av att bli inlåsta i de avtrubbande medicinernas värld.

I iscensättningen och synliggörandet av dolda verkligheter har gestaltningen av tidsupplevelse varit framträdande. Från klaustrofobin i ett instängt rum, tapetserat med annonser för lugnande medel, till känslan av ackumulerad tid i psykiatrikern Alice E. Fabians staplade böcker, eller den tid det tar för en nyförlöst mamma att besluta om hon ska lämna ifrån sig sitt barn eller inte. Att låta något ta tid, som i ridturen genom Texas eller att komprimera tid, som i det senaste verket Curtain Callers, som skildrar ett teaterstyckes hela tillblivelsemekanik, där all tid är nu, valen känns självklara. Denna tidshantering delar hon generöst med sig av till betraktaren, att åter- och genomleva.