2011-03-02

Kungl. Konsthögskolans vik. lektor – Milou Allerholm – har tillsammans med Sinziana Ravini och Fredrik Svensk utsetts till nya redaktörer för konsttidskriften Paletten.

Det är styrelsen för Paletten som utsett de tre nya redaktörerna. Milou Allerholm, som är vik. lektor i konsthistoria vid Kungl. Konsthögskolan, arbetar även som konstkritiker på DN och som frilansskribent. Sinziana Ravini är frilansande curator, skribent, konstkritiker och lärare i konstteori. Fredrik Svensk är skribent, konstkritiker och lärare i konstteori.

För ytterligare information, vänligen kontakta Anne Joki Jakobsson, informatör, på tel. 070-750 40 10.