yapp

i Botkyrka

YAPP (Young Artist Production Program) i Botkyrka är ett två årigt samarbete mellan: Botkyrka konsthall (BK), Tullinge Gymnasium (TG), Kungl. Konsthögskolan (KKH).

YAPP i Botkyrka är en kurs där en konsthögskola sammanförs med en konsthall och en gymnasiumskola. Cirka 20 ungdomar från Tullinge Gymnasium i Botkyrka och studenter på KKH möts och arbetar med etablerade konstnärer, designers, curatorer, pedagoger, lärare m.m. Arbetet utgår lokalt ifrån Botkyrka Konsthall och förflyttar sig utanför gränserna till andra platser, nationellt och internationellt, under kursens gång.

YAPP i Botkyrka erbjuder en kurs och en metod till studenter som vill utforska nya sätt att arbeta på inom sin egen praktik genom att t.ex. koppla sitt arbete till nya målgrupper, arbeta mellan konst och utbildningsinstitutioner, med konstproduktioner som utgår från pedagogiska processer eller med konstprojekt som bygger på interdisciplinära samarbeten.

Under våren 2011 startar kursen som kommer att resultera i en kollektiv konstproduktion. Denna kommer att presenteras på BK, KKH och TG under slutet av våren.

Besök YAPP i Botkyrka på bloggen, YAPP, KKH och Botkyrka Konsthall.

YAPP i Botkyrka har som syfte att skapa närmare kontakt mellan de unga och samtidskonsten, utövarna och institutionerna. Samtidigt är detta ett projekt för att bredda rekryteringen av unga från ytterområden till konsthögskolor.

Deltagare år 1
Erik Annerborn (kreatör)
19 elever från Tullinge Gymnasium
Studenter vid KKH, David Larsson, Peppe Carlsson, Linus Nordensson Spångberg, Sara Mirzajanzadeh, Gazelle Kianoush och Marika Troili
Katrin Behdjou Söderlund (curator och kreativ ledare), Robert Brečević (lärare på KKH), Anna Dix (lärare på Tullinge Gymnasium), Caroline Malmström (Assisterande curator)

Projektet stödjs av Allmänna Arvsfonden, Gertrud & Ivar Philipsons Stiftelse

 

 

 


 

 

 

    alt