JAM 7 | RE:MOTION
RECREATED AND TRANSFORMED REALITY 

VERNISSAGE  | MINDEPARTEMENTET torsdag 7 maj kl.  16 – 20 
- med efterföljande barhängÖppettider 7 – 10 maj, fredag kl. 12 – 18, lördag och söndag kl. 12 – 16

DELTAGANDE KONSTNÄRER: Beatrice Orlandi, Britta Forestier, Cecilia Skedinger, Fabian Scheffold, Erik Peters, Joel Hurlburt , Johanna Muriel Jansson, Vida Lavén

RE_MOTION_JAM071 

Välkommen till re:motions sista jam och utställning!
Kursen och projektet re:motion på Kungl. Konsthögskolan närmar sig sitt slut och vi som kursledare är stolta att presentera en utställning med flera av studenternas arbeten. Några av de arbeten som visas är under arbete, andra är färdiga verk. Flera arbeten tar sitt avstamp i de tekniker som kursen snuddat vid under året medan andra har hämtat näring från dessa. Gemensamt för utställarna är en kritisk nyfikenhet och en befriande respektlösheten inför avancerad teknik.

Det har varit viktigt för oss under hela året arbeta med det konstnärliga innehållet i första hand och i andra hand förstå potential och möjligheter med digitala teknologier.

re:motion
När den ettåriga kursen re:motion skapades på Kungl. Konsthögskolan gjordes det i syfte att skapa en intervention mellan traditionell skulptur och med digitala 3D-tekniker. re:motion är en plattform där tradition möter vision. Helt enkelt en plats där upplevelse vägs mot innehåll, utmanar fördomar och förhoppningsvis också binder samman dessa två värdar. Under året har följande jam genomförts: Jam1 - 3D Zoetrope, tredimensionell animationsteknik, JAM2 Storyworld, som berättarteknik, Jam3 - Motion Capture, Jam4 -Augmented Reality and beyond, Jam 5 Recording and Distributing Sculpture and Installation Art and Pretty Much Anything Else, Jam7 Förstärkt verklighet?

Joel Hurlburt är verksam konstnär och projektstudent i re:motion tillsammans med Cecilia Skedinger, 3D animatör och Britta Forestier, arkitekt. De har under året utgett kärntruppen i den pilotutbildning som Åsa Andersson Broms, lektor i Digitala Medier och Publika Domäner och Esther Ericsson, adjunkt och ansvarig för 3D labbet byggt och ansvarat för under året. Tillsammans med studenter från grundutbildningen, projektutbildningen och stundeter från Konst och Arkitektur har kursen genomfört 7 jam (workshops) under året. Vårt sista jam är en utställning. Sedan oktober har ett gäng stundeter arbetat med att formulera både projektidéer och verk som tar sin utgångspunkt i begreppet ”förstärkt verklighet”, Augmented Reality men också introducerats till mängder av ny teknik, programvaror och visualiserings former. Nu presenteras delar av projektet i en utställning i Kungl. Konsthögskolan tillfälliga lokal, Mindepartementet (granne med MDT).

Om utställningen
I utställningen Recreated and Transformed Reality visar Beatrice Orlandi en teaser för ett kommande spel, “EXO-REALITY SHOW”. Under en workshop använde hon fotogrammetri för att scanna sin kropp som hon sedan animerade med hjälp av rörelsedata från Motion Capture. I det här arbetet har hon bearbetat erfarenheterna och utvecklat ett nytt verk. Britta Forestier visar två verk. Kursens första jam - 3D Zoetrope gav både henne och Erik Peters verktyg att utveckla en 3D zoetrope. I verket samspelar Eriks ljudverk med Brittas tredimensionella ljusanimation. Britta visar också arbetet ett annat verk som tar sin utgångspunkt i LiDAR (Laser Illuminated Detection And Ranging) scanning av Sveavägen och Naturhistoriska Riksmuseet. Cecilia Skedingers arbete ”WishingWell” är ett komplext och större arbete. I utställningen visar hon delar av berättelsen – en DNA spiral samlar in besökarnas innersta önskningar och genom en AR app (Augmented Reality) sugs man suggestivt in i en nebulosa. Fabian Scheffolds arbete tar sin utgångspunkt i ett större filmprojekt som utspelar sig i en modell av en lägenhet. I utställning visar han med hjälp av en liten realtidskamera en roadtrip, genom minnenas rum som är ett parallellt arbete till filmen och verket ”Det lyser men ingen är hemma” som kommer att visas senare i vår. I utställningen visar Joel Hurlburt två verk. I entrén får en pelare fungera som grafisk markörbild till det Augemented Reality projekt. Ett experiment av betraktarens position i förhållande till slump. I ett annat verk, som ingår i ett mycket större projekt som behandlar gesternas volym undersöker han hur objekt uppstår i vårt medvetande, vart gränsen mellan objekts och det ickemateriella går. Med hjälp av 3D zoetrope animeras 16 stycken 3D printade torsos. Johanna Muriel Jansson har undersökt hur LiDAR scannern arbetar och hur tekniken kan översättas till andra medier. Genom att själv med hjälp av hörseln scanna Alvaret på Öland och överföra ljudintrycken till grafer har hon därifrån arbetat vidare. I utställningen visar hon ”Ljudskisser från södra Öland”. Verket består av fotografi, film och ljud. Vida Lavén utforskar det digitala dokumenterandet av människokroppen i en fiktionaliserad process berättelse som vecklas ut i realtid via Facebookgruppen "Vad är det som händer med Vida Lavén". Den sjunde maj når verket (som omfattar såväl 3d-printing och scanning som performativa praktiker) en kulmen då hennes berättelse och dess berättarjag tar steget ut i den icke- digitala verkligheten och delar sin resa och metamorfos i form av installation och performance.

Stor tack till alla våra medarbetare och studenter!

Lektor Åsa Andersson Broms och adjunkt Esther Ericsson

MINDEPARTEMENTET, Slupskjulsvägen 26 B, Skeppsholmen. Karta här