2014-10-22

Fiippa Arrias, vår lektor i fri konst, har deltagit i utformningen av ett konstnärligt vårdprojekt vid Skandionkliniken i Uppsala. Den 23 oktober 2014 finns det möjlighet att ta del av projektet. 

Filippa Arrias bidrag är en färgsättning av en hel behandlingsklinik, som kommer att behandla cancerpatienter från hela landet med ny avancerad protonteknik.

Akademiska Hus har i detta projekt valt att pröva nya sätt att integrera konsten i arkitekturenen och sätta hela miljön i fokus. 

Tid för visning: Torsdagen 23 oktober, kl 15.00
Plats: Skandionkliniken, von Kraemers allé 26, Uppsala

Medverkande konstnärer:
Filippa Arrias
Carl Boutard
Veronica Brovall
Anna Petrus
David Svensson
Samt en ljudinstallation under ledning av Carl Michael von Hausswolff

Arkitekt: Rober Larsson från LINK
Curator: Lotta Mossum 

Filippa_Arrias_Uppsala_oktober2014_02
Korridor färgsatt av Filippa Arrias. 
Foto: Alex & Martin

Filippa_Arrias_Uppsala_oktober2014
Detalj, trapphusmålning, Filippa Arrias. 
Foto: Alex & Martin

Läs mer, Akademiska Hus pressmeddelande
Inbjudan till visning av konsten i Skandionkliniken