2014-10-13

Professor Henrietta Palmer publicerar boken “Access to Resources – An Urban Agenda” på Spurbuch Publisher. Boken presenterades på Frankfurtmässan den 8-12 oktober 2014.

Access_to_Resources_Henrietta Foto: Spurbuch Publisher

Access to Resources – An Urban Agenda baseras på forskning som bedrivits inom kursen Resources, Kungl. Konsthögskolan, framför allt under åren 2007-2010. Varje period i historien har haft sina specifika drivkrafter till att förändra och hitta lösningar för den framtida staden. Det som skiljer vår samtid mot tidigare epoker är att vi nu står inför en utarmning av fossila bränslen och inför klimatförändringar med helt oförutsedda konsekvenser. Boken fokuserar på tre samtida stadsomvandlingar – Shanghai, Los Angeles och Pune – var och en av dem representerar inte bara tre världsekonomier utan också tre specifika urbana sammanhang.

I boken ger en rad fristående praktiker och teoretiker sammantaget ett tvärvetenskapligt perspektiv på framtiden. Boken visar på en hoppfull bild av en urban framtid, presenterad av Resources deltagare genom scenarier och visioner.

Nabeel Hamdi, arkitekt och professor emeritus vid Oxford Brookes University:
This book is a must read for all those engaged in managing the future of our cities in ways which are resource efficient and which improve the lives of urban citizens. Based on three years of research and project work at the Royal Institute of Art, the book offers innovations for visioning and managing our urban futures in the context of the global challenges we face today – depleting resources, climate change and rapidly expanding urban populations. Its core thesis is that change and uncertainty are both conditions for ensuring sustainability in urban development. The book offers tools and methods with which to explore the dynamics of urban change through progressive and incremental transformations rather than wholesale redevelopment. The authors, in their different ways, give new meaning to the idea of development, a term which they argue has been appropriated and distorted by markets and the power elite. Its text is radical, unsenti- mental and optimistic, its methods grounded in the experience of everyday practice and the diversity and resourcefulness of informality. It is both scholarly and practical.”

Läs mer: http://aadr.info