2014-07-21

Thomas_Hamen 
"Matter of Factness", Thomas Hämén, konstnär och f.d. masterstudent i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan. 


Kungl. Konsthögskolan deltar för tredje året i rad på Stockholm Music & Arts, på Skeppsholmen den 1-3 augusti 2014. Våra nyexaminerade masterstudenter i fri konst visar verk i en utställning.  

Verken i utställningen förhåller sig till sin egen förmåga att bjuda in och nå ut till en publik. Som en röd tråd löper frågor om deltagande och vägledning, och om hur ett konstverk kan skapa länkar mellan betraktande, handlande och tänkande. Under utställningstiden ges en publikation ut - Vägledning / Guidance - av de utställande konstnärerna tillsammans med Hans Carlsson (kritiker och konstnär). Det erbjuds även rundturer och introduktioner till verken. 

Utställande konstnärer (f.d. studenter vid Kungl. Konsthögskolan) 
Thomas Hämén
Pella Kågerman 
Anna Liljedal
Pablo Sacristan 
Vanja Sandell Billström
Linus Spångberg Nordensson
Emilia Ukkonen
Ahmad Zolfagharian
Magnhild Øen Nordahl

Platser
Verken visas i följande av Kungl. Konsthögskolans lokaler: 

  • Galleri Mejan, Excersisplan 3
  • Mellanrummet och Black Box, i högskolans huvudbyggnad, Flaggmansvägen 1
  • utanför Hus 28, Holmamiralens torg 8 
Se karta

Dessutom kommer verk att visas vid ingången till festivalområdet. 

Utställningens öppettider 
Den 1 augusti, kl 14-20
Den 2 och 3 augusti, kl 13-20 

Klockslag för vernissage, release av publikation och rundturer 
Den 1 augusti, kl 14-20
Öppning av utställning och release av Vägledning / Guidance, en publikation gjord av de utställande konstnärerna i samarbete med kritiker och konstnär Hans Carlsson.
Plats: Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad, Flaggmansvägen 1

Den 2 augusti, kl 16-17 
Rundtur och introduktion till verken av deltagande konstnärer i samtal med Hans Carlsson. 
Rundturen startar vid Kungl. Konsthögskolans entré, Flaggmansvägen 1

Den 3 augusti, kl 15-16 
Rundtur och introduktion till verken av deltagande konstnärer i samtal med Hans Carlsson. 
Rundturen startar vid entrén till Galleri Mejan, Excersisplan 3

Curatorer
Maria Lind och Ulrika Flink, Tensta Konsthall, samt Amanda Newall, Kungl. Konsthögskolan, som i anslutning till utställningen lett en sommarkurs på högskolan med syftet att fördjupa kunskaperna om utställningsproduktion och curatoriell praktik.

Mer information om utställningarna och festivalen 
www.stockholmmusicandarts.com 
www.tenstakonsthall.se

Om samarbetet med Tensta Konsthall och Luger
Som tidigare år samarbetar vi med Tensta Konsthall och Luger Event Management i samband med festivalen. Samarbetet syftar till att erbjuda de nyexaminerade studenterna en möjlighet att visa sina verk för en större allmänhet.