2014-07-01

KKH_entre_hemsida Foto: Anna Lennqvist

Den 3 september kl 10.00 startar läsåret 2014/15 med upprop på Kungl. Konsthögskolan.

Nya och befintliga studenter och personal hälsas välkomna! 

Adress: Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen. Se karta

För mer information, logga in på intranätet.
 

Vårt café Bella Notte öppnar den 25 augusti.