Regeringen har idag beslutat om att utse Marta Kuzma till Kungl. Konsthögskolans rektor från och med den 1 juli 2014.

2014-04-10

Marta_Kuzma_100   Bild: Karin Alfredsson

I februari 2014 föreslog Kungl. Konsthögskolans styrelse regeringen att utse Marta Kuzma till ny rektor. Bakom förslaget stod såväl högskolans studenter som personal.

Regeringens beslut idag mottogs av högskolans styrelseordförande Berit Svedberg med glädje:

– Vi - styrelse, personal och studenter - är väldigt glada över utnämningen av Marta Kuzma som ny rektor. Jag är övertygad om att hennes erfarenheter och internationella nätverk inom konstvärlden kommer att vara värdefulla för högskolans framtid på många plan. Så jag hyser stora förhoppningar om Marta som ny rektor.

Marta Kuzma, som tillträder som rektor på ett sexårigt förordnande den 1 juli 2014, säger:

– In this age of creative capitalism, art and the artist are evolving amid new typologies of production and productivity, with the artist entering into the culture of entrepreneurship and management, with the ‘artwork’ being everywhere and nowhere at the same time, and with the international social network behaving as artistic material in its own right. In such times, it is important to understand that no matter how formidable and historically rooted our educational institutions may be, the challenge for them is to recognise that despite these symptoms and realities, leadership in the field should not lean toward mere authority, instrumentalisation or corporate relations, but to build a leadership, that in recognising these structural changes and paradigm shifts, is creative in character, visionary in formulation, critical in structure and acumen, generous in terms of community building, and collaborative with those who constitute the institution as a whole – its students, its staff and its professors – in an effort to strengthen the school as a challenging and self-conscious institution.

Om Marta Kuzma
Marta Kuzma kommer närmast från OCA, Office for Contemporary Art Norway, där hon varit director under åtta år. Under Kuzmas ledarskap etablerade OCA ett internationellt uppmärksammat researchbaserat program med utställningar, föreläsningar och seminarier. Under sitt förordnande ansvarade hon för den norska representationen vid Venedig Biennalen. Kuzma är nu verksam som professor i konstteori vid Instituto Universitario di Architettura di Venezia och som gästprofessor vid Universita Bocconi, Milano. Hon har tidigare varit verksam vid ICP i New York och som director för Soros Center for Contemporary Art, Kiev. Hon är publicerad i bland annat Afterall, Artforum och Radical Philosophy. Kuzma var co-curator för Manifesta 5 i San Sebastian och ingick i det curatoriella teamet bakom dOCUMENTA (13).

SvD: "Konsthögskolan hämtar rektor från Italien" 2014-04-10
Riksdag och departement om beslut som formar framtiden: "Marta Kuzma" 2014-04-10
Regeringen: Utbildningsdepartementet "Ny rektor vid Kungl. Konsthögskolan 2014-04-10
Publikt!: "Tre nya chefer i staten" 2014-04-11
Artforum: "Marta Kuzma Appointed Royal Institute´s Vice-Chancellor" 2014-04-21