2014-02-19

Kungl. Konsthögskolans styrelse föreslår regeringen att utse Marta Kuzma till högskolans rektor från och med sommaren 2014. 

Kuzmadocufoto

Fotograf: Jay York

Marta Kuzma kommer närmast från OCA, Office for Contemporary Art Norway, där hon varit director under åtta år. Under Kuzmas ledarskap etablerade OCA ett internationellt uppmärksammat researchbaserat program med utställningar, föreläsningar och seminarier. Under sitt förordnande ansvarade hon för den norska representationen vid Venedig Biennalen. Kuzma är nu verksam som professor i konstteori vid Instituto Universitario di Architettura di Venezia och som gästprofessor vid Universita Bocconi, Milano. Hon har tidigare varit verksam vid ICP i New York och som director för Soros Center for Contemporary Art, Kiev. Hon är publicerad i bland annat Afterall, Artforum och Radical Philosophy. Kuzma var co-curator för Manifesta 5 i San Sebastian och ingick i det curatoriella teamet bakom dOCUMENTA (13).

- Jag är mycket glad att kunna föreslå regeringen att utse en så pass internationellt etablerad aktör i konstvärlden till ny rektor. Marta Kuzma har en genuin tro på konstens och arkitekturens potential i dagens samhälle, något hon också har förmågan att förmedla. Hon besitter även ett visionsskapande ledarskap med en förmåga att skapa energi och engagemang. Hon har således det som krävs för att leda arbetet på Sveriges största konsthögskola, säger styrelsens ordförande Berit Svedberg.

Högskolestyrelsen sammanträdde idag och beslutet om att för regeringen föreslå Marta Kuzma som ny rektor fattades enhälligt. Högskolans personal och studenter visade ett lika enhälligt stöd för Marta Kuzma efter den hearing som hölls veckan innan.

- Vi är otroligt glada att som studentgrupp enhetligt få presentera en så inspirerande och visionär kandidat till rektorsposten, och ser fram emot superspännande år på Mejan tillsammans med Marta, säger Greta Weibull, studentrepresentant i rekryteringsgruppen och Johanna Nordin, studentrepresentant i högskolestyrelsen.  

Högskolestyrelsen föreslår regeringen att utse Marta Kuzma till rektor vid Kungl. Konsthögskolan på ett sexårigt förordnande från och med sommaren 2014. 

- I am very happy to have been proposed to lead Kungl. Konsthögskolan as Vice Chancellor in the years ahead. I believe that leading an art institution today must be creative in character, visionary in formulation, critical in structure and acumen, but more importantly generous in terms of community building wherein the rektor plays a pivotal role in catalyzing that community. This implies fostering a cooperative relationship with the institution as a whole - the students, the faculty, the teachers, the administration - in an effort to strengthen the school as a vigorous and self-conscious institution, säger Marta Kuzma.