2013-08-19

Den 16 augusti 2013 lanserades boken Restaureringskonstens historia på Norstedts förlag i samarbete med Kungl. Konsthögskolan. Författare är professor Fredric Bedoire. 

Om boken "Restaureringskonstens historia"
Restaurerade byggnadsverk säger ofta mer om den tid de restaurerats i än om den tid som de en gång uppförts i. Hur och varför man restaurerar byggnader har att göra med vilken historia man väljer. Restaureringskonstens historia avspeglar olika epokers mentalitet och hur enskilda stater och makthavare vill manifestera sig och sin tid. Vi möter här olika förhållningssätt och ser hur olika värderingar kommer igen. Arkitekter i var tid träder fram på ett nytt sätt.

Det här är första gången som vi får en samlad bild av restaureringskonstens historia. Boken behandlar restaureringskonsten i dess kulturhistoriska sammanhang från begynnelsen under 1600- och 1700-talen fram till idag. Den vänder sig inte bara till specialister utan i hög grad till var och en som önskar bredda sin syn på byggnadskonst och samhällshistoria. Författaren och professorn i arkitekturhistoria

Fredric Bedoire tar oss med på en resa med start i 1600-talets Västergötland och Dalarna, nyantikens Rom och Aten, romantikens England och det rationalistiska Frankrike. Ändstationerna i 2000-talet är såväl Berlin och Bosnien som Stockholm och Härnösand. Efter den hisnande resan bär vi med oss frågor också om andra bygg- nader som vi möte, som: Vad är ursprungligt? Vad är ändrat, vad har tagits bort och vad har tillkommit. Och varför? 
(Norstedts förlag)