2013-02-22

Kungl. Konsthögskolans kandidatstudenter åk 3 har varit på studieresa i Kina.

Lektor Chun Lee Wang och professor i fri konst Peter Geschwind var på studieresa i Beijing tillsammans med kandidatstudenterna i fri konst (åk 3) under två veckor i november 2012. De besökte bl.a. Tsinghua University Academy of Arts & Design, som Kungl. Konsthögskolan har ett utbyte med, och CAFA. Där besöktes de olika avdelningarna och verkstäderna, samt att de hade möten och diskussioner med studenter och lärare. De var också på CAFA:s University Art Museum och konstområdena 798, Cao Chang Di, National Art Gallery, Today Art Museum och olika gallerier/art spaces.

Under studieresan besökte gruppen även kulturella landmärken, såsom Himmelska Fridens Torg, Förbjudna Staden, Kinesiska Muren m.m. Ett besök gjordes även på Peking Opera. En lokal guide tog dem på en gidad tur och berättade om Beijings historia, om gator, byggnader och kulturtraditioner.

Kina_1

Kina_2

Kina_3

Kina_4

Kina_5