2013-02-05

Harun_Farocki_2013

Harun Farocki är en tysk filmskapare och konstnär som bor i Berlin. Ett återkommande tema i Farockis arbete är arbete, som i sin tur väcker frågor om politik, krigföring, maktstrukturer och social samlevnad. Ett annat tema som filmvisningen fokuserar på är krigshandelns teknologier. Farockis arbetsmetod är ofta inriktad på strategier för rådgivning eller förberedelse av en händelse eller situation, som datorsimulering, träningskurser eller affärsrådgivning. Genom att använda ett ”flugan-på-väggen” perspektiv; utan kommentarer, intervjuer eller ljudspår, visar Farocki oss en osminkad bild av militärföretagens arbetsprocesser. 
Nina Möntmann, professor i konstens teori och idéhistoria, Kungl. Konsthögskolan

Tid för filmvnisning och paneldiskussion: Söndagen den 10 februari, kl 11.30-17.00.
Plats: Auditoriet, Moderna Museet
Språk: engelska

Fri entré. Välkomna!

Program
11:30  Serious Games I-IV, 2010 (45 min)
Serious Games I–IV är sammanställt av fyra separata videoinstallationer: I: Watson is Down (2010), II: Three Dead (2010), III: Immersion (2009), and IV: A Sun with No Shadow (2010). Verket visar hur videospelsteknologi förhåller sig till militär teknologi, som är dess ursprung. Verket ställer verkliga krigsövningar sida vid sida med virtuella återskapanden för att undersöka de grundläggande kopplingarna mellan teknologi, politik och våld. (www.moma.org)

12:15  Workers Leaving the Factory, 1995 (37 min) 
Workers Leaving the Factory – var namnet på den första film som någonsin visades för en publik. Under 45 sekunder, beskriver denna sekvens som fortfarande finns tillgänglig, arbetare vid den fabrik för foto- och filmprodukter i Lyon som ägdes av bröderna Louise och August Lumière. Arbetarna skyndar sig, i täta klungor ut genom skuggan av fabriksgrindarna till eftermiddagssolens sken. Bara här, under avlägsnandet ur fabriken, är arbetarna synliga som en social grupp. Men vart är de på väg? Till ett möte? Till barrikaderna? Eller bara på väg hem? Dessa frågor har uppehållit generationer av dokumentärfilmare. Platsen innan fabriksgrindarna har alltid betraktats som en scen för konflikter. Dessutom har denna filmsekvens blivit det narrativa filmmediets ikon inom filmhistorien.

I Harun Farockis dokumentära essä med samma titel, undersöker han denna scen genom att titta på filmhistorien. Resultatet är en fascinerande filmografisk analys inom själva filmografin, men ett omfång från Chaplins Modern Times till Fritz Langs Metropolis och Pier Paolo Pasolinis Accattone!. Farockis film visar att bröderna Lumières sekvens redan i sig bär med sig det förutsebara embryo av denna form av social utveckling; det eventuella försvinnandet av industriellt arbete. (Klaus Gronenborn, Hildesheimer Allgemeine Zeitung, November 21, 1995)

13:00  In Comparison, 2009 (61 min)
Tegelstenar är ett fundament som har genklang i samhället. Tegelstenar är lager av lera som precis som grammofonskivor låter, bortsett från att de är alltför tjocka för att ljuda. Som grammofonskivor dyker tegelstenarna upp i serier, men ingen tegelsten är den andra lik - inte bara ännu en sten i muren. Tegelstenar skapar utrymmen, skapar sociala relationer och bevarar kunskap om sociala strukturer. De genljuder på ett sätt som avslöjar om de är tillräckligt bra eller inte. Tegelstenar formar den grundläggande klangen i våra samhällen, men vi har inte lärt oss att lyssna på dem. Genom olika traditioner av tegelstensproduktion får Farockis film våra ögon och öron att jämföra dem, men utan inbördes tävlan och utan kulturkrockar. Farocki visar oss olika platser för tegelstensproduktion med deras olika färger, rörelser och ljud. Tegelsten som brinner, bärandet av tegelstenar, mureri, tegelsten på tegelsten, och inga sidokommentarer. 20 inbördes benämningar inom 60 minuter berättar något om tidsligheten i arbetsprocessen. Filmen visar oss att vissa produktionssätt kräver sin egen löptid och att kulturer har olika uppfattning om idén om vad tid innebär när det gäller en tegelsten. (Ute Holl)

15.00  A New Product, 2012 (35 min)
Under ett års tid deltog Harun Farocki i företaget Quickborner Team’s möten, ett affärsråddgivningsföreta I i Hamburg, medan de utvecklade en ny konsultprodukt. QT specialiserar sig I organisationsbyggnadsplanering  och fastighetsförvaltande (vilket avser arbetsplatsens design, kontor och sociala mötesplatser) med målet att optimera affärsprocesserna och organisationsstrukturerna. Farocki filmade både QT’s interna möten och deras möten med klienter.

Dokumentationen gjordes I nära samarbete med de anställda vid QT. Filmen fokuserar på framtida beräkningar kring kommersiell rådgivning i orostider, där rådgivningen själv undersöker de procedurer av beslutsfattande som konstituerar kollektiv branding. (www.k-punk.abstractdynamics.org)

15:45
Harun Farocki i samtal med Stefan Jonsson, professor i etnicitet, Linköpings universitet, och Nina Möntmann, professor i konstteori och idéhistoria, Kungl. Konsthögskolan.

Filmvisningen och paneldiskussionen är ett samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan, Moderna Museet och Goethe-Institut.

Ansvarig professor vid Kungl. Konsthögskolan: Nina Möntmann
Ansvariga intendenter Moderna Museet: Lena Essling och Catrin Lundqvist