2013-02-02

Kungl. Konsthögskolans gäststudent Issraa El-Kogali visar sin film In Search of Hip Hop (11 min), som  ger en inblick i Sudans musikliv. Därefter visas Nomads (36 min), av Mohamad Hanafi som är en dokumentär om musik och drömmar i Sudan.

Issraa El-Kogalis film utsågs till "the Official Selection" vid Rotterdam International Film Festival 2013. Filmen visades även på Cinemafrica 2012 på Bio Rio, Stockholm.

Tid för filmvisningen: 14 februari, kl 14.30-17
Plats: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, föreläsningssalen, plan 4

Alla hälsas välkomna!

I anslutning till filmvisningen anordnar Issraa El-Kogali en utställning med titeln A Dress Rehearsal: Nora's Cloth i ett av högskolans studentgallerier, Mellanrummet, som pågår under tiden 13-16 februari. Adress: Flaggmansvägen 1.

Issra_filmvisning_2013  Bild: Issraa El-Kogali, A Dress Rehearsal: Nora's Cloth från utställningen