2013-01-23

Kungl. Konsthöskolan arrangerar ett colloqium i Kapstaden den 30 januari 2013 kl 13-18.

resources_news20130130

Under dagen kommer man att fokusera på de snabbt växande städerna, konsekvenser av klimatförändringar, ekonomiska kriser och geo-politiska konflikter i kölvattnet av dessa förändringar.

Från Kungl. Konsthögskolan ansvarar professor i arkitektur Henrietta Palmer för programmet.

Här finns programmet för dagen i sin helhet .