2012-12-18

Kungl. Konsthögskolan önskar god jul och gott nytt 2013!

Höstterminen slutar den 18 januari och vårterminen börjar den 21 januari 2013.

Den 29 januari kl 15-18 arrangeras öppet hus.

Välkommen!