2012-12-05

Kungl. Konsthögskolan har anställt Peter Lang som professor i arkitekturteori och arkitekturhistoria vid avdelningen för arkitektur, Mejan Arc. 

Peter_Lang._Fotograf_fabrizio_boni      Fotograf: Fabrizio Boni

Peter Lang kommer närmast från avdelningen för arkitektur vid Texas A&M University. Han är dessutom en flitig skribent med särskilt fokus på italiensk efterkrigstidsarkitektur, och italienskt experimentell design från 60-talet. År 2000 doktorerade han i historia och ”urban studies” vid New York University. 

– Jag är väldigt glad att Peter Lang blir vår nya professor i arkitekturteori och arkitekturhistoria, säger rektor Måns Wrange. Hans starka engagemang och kunnande inom arkitektur, stadsplanering och design kommer att utgöra ett positivt bidrag till högskolans verksamhet som helhet.

Här i Sverige har vi tidigare kunnat ta del av projekt signerade Peter Lang. Utställningen Environments and Counter Environments: Experimental Media in Italy curerade han tillsammans med Mark Wasiuta och Luca Molinari våren 2011. Utställningen visades på Arkitekturmuseum (Stockholm) bland många andra platser i världen. Efter utställningstidens slut arrangerade han ett uppföljande seminarium med titeln Curating and Counter Curating, också det på Arkitekturmuseum.  

– Jag ser fram emot att börja min anställning på Kungl. Konsthögskolan, och lära känna mina nya kollegor och studenter, säger Peter Lang. Jag börjar min tjänst som professor vid en tidpunkt när samtida forskning, dokumentation och diskussion som involverar vetenskaperna arkitektur och urban design förflyttar sig mot nya oprövade områden.

Peter Lang börjar sin tjänst våren 2013.