2012-11-14

Kungl. Konsthögskolans samarbete med Botkyrka konsthall, Young Artist Production Program (YAPP), visar nu det kollektiva verket Sju sorters kakor på konsthallen.

Under hösten 2012 har elever från Tullinge gymnasium skapat ett kollektivt verk med den inbjudna konstnären Kakan Hermansson och Petra Hultman, student vid Kungl. Konsthögskolan. Arbetet har haft ett fokus på konsthantverk, jämställdhet och tid och deltagarna har arbetat med både keramik, brodyr, teckning och performance i en serie workshop. I installationen Sju sorters kakorsom lyfter upp frågor om konsthantverkets status och dess roll i vardagen presenteras nu det gemensamma arbetet.

Inspirerade av äldre tiders vardagsrum har Kakan Hermansson och Petra Hultman skapat en hemlik miljö för besökare att ta del av gruppens arbeten i brodyr och keramik. Besökaren bjuds även in till att fortsätta arbetet med den öppna broderiväggen som med sina uppmaningar saxade ur livsstilsmagasin har varit utgångspunkten för gruppens diskussioner kring genus och jämställdhet. Under utställningsperioden blir också vardagsrummet en mötesplats för fortsatta diskussioner om hantverk, konst, genus och kreativitet.

Tid: Onsdagen den 21 november, kl 15-18 presenteras YAPP i Botkyrka kollektiva verk Sju sorters kakor
Plats: Botkyrka konsthall, Tumba torg 105. Pendeltågsstation Tumba.

Från Kungl. Konsthögskolan deltar konststudenten Petra Hultman och läraren Åsa Andersson Broms.
Inbjuden konstnär: Kakan Hermansson
Curatorgrupp: Katrin Behdjou Söderlund, Caroline Malmström

För mer info, se YAPP:s blogg på http://yappibotkyrka.tumblr.com eller Botkyrka konsthalls hemsida www.botkyrkakonsthall.se/yapp