2012-09-04

Idag startade läsåret 2012/13. Rektor Måns Wrange hälsade studenter och personal välkomna! 

 

 Lsrsstart

Rektor_hlsar_vlkommen

Rektor Måns Wrange hälsar studenter och personal välkomna till ett nytt läsår.

Lsrsstart_2

Studenter och personal.

Kandidat_k_1

Kandidatstudenter i fri konst, åk 1.

Kandidat_k_1_2

Kandidatstudenter i fri konst, åk 1.

Master_k_1

Masterstudenter i fri konst, åk 1.  

Master_k_1_2

Masterstudenter i fri konst, åk 1.

Master_k_1_3

Masterstudenter i fri konst, åk 1.

Mejan_Residents

Mejan residentsstudenter.
Mejan residents är en ny satsning fr.o.m. läsåret 2011/12. Fyra
yrkesverksamma konstnärer, arkitekter, kritiker, curatorer, filmare m.fl. bedriver ettåriga
individuella konstnärliga forskningsprojekt på avancerad- och forskarförberedande nivå.

Projektstudenter

Projektstudenter.
Projektprogrammet ingår i Kungl. Konsthögskolans utbud av utbildningar
på den avancerade nivån, och syftar till att erbjuda yrkesverksamma konstnärer möjlighet att
fördjupa sina kunskaper.

 

Projektstudenter_2

Projektstudenter.

Projektstudenter_3

Projektstudenter.

Utbytesstudenter

Utbytesstudenter i fri konst.  

Performativ_kritik

Studenter på kursen "Performativ kritik".
Kursen är ett samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Stockholms dramatiska högskola.

Lrare_och_professorer_Ann-Sofi

Lärare och professorer.

Lrare_och_professorer_Hinrich

Lärare och professorer.