Curatorial Summer Workshop på Tensta konsthall

2012-08-27

Syftet med den här nya workshopen, Curatorial Summer Workshop, är att skapa en plattform för ett intensivt, professionellt utbyte av idéer och tankar som är relevanta för curating i dag.  Mark Fisher, Andrea Phililips och Anton Vidokle kommer att göra offentliga föreläsningar.

Tid: 30 augusti–2 september
Platser: Kungl. Konsthögskolan och Tensta konsthall

Föreläsningar:
Torsdag 30 augusti, kl 18 på Tensta konsthall
Mark Fisher: The White Rabbit och Anton Vidokle: Jag är min egen valuta

Fredag 31 augusti, kl 18 på Tensta konsthall
Andrea Phillips: Ekonomiska subjekt

Syftet med den här nya workshopen är att skapa en plattform för ett intensivt, professionellt utbyte av idéer och tankar som är releventa för curating i dag. Målsättningen är att skapa en intim atmosfär där en grupp curatorer kan samlas och under fyra dagar diskutera och vidareutveckla de här idéerna och resonemangen.

Ämnet för den första Curatorial Summer Workshop är ekonomi. Tonvikten ligger vid konstinstitutionens roll och betydelse i ett samanhang som kännetecknas av en stagnerande global ekonomi. Finns det en potential—framförallt för de mindre och medelstora bildkonstorganisationerna, men även hos andra aktörer—att inte bara etablera alternativa scenarier, utan att även genomföra förändringar idag? På vilket sätt påverkas framtidens institutioner och deras samhälleliga betydelse av de kraftiga neddragningarna i kultursfären?

Tre talare, Mark Fisher, Andrea Phillips och Anton Vidokle, kommer att hålla offentliga föreläsningar på Tensta konsthall. Samtliga deltagande curatorer redovisar sina erfarenheter samt berättar hur de ser på dessa i relation till de aktuella frågeställningarna I slutna sittningar på Kungl. Konsthögskolan.

Abstracts och självpresentationer:

Mark Fisher: The White Rabbit
"Kära hjärtanes, jag kommer för sent!"  —Den vita kaninen, ur Alice i underlandet

Åtstramningsprogrammen som blev resultatet av finanskrisen 2008 innebar att neoliberalismen fick ett starkt inflytande över kulturlivet, samtidigt som den fick en ideologisk backlash. Nedskärningarna har resulterat i kraftigt reducerade bidrag till konstinstitutioner och till kulturlivet i stort. Än mer betydande är dess effekter på de indirekta medel som mycket konstnärlig verksamhet och kulturell produktion förlitar sig på (till exempel sociala förmåner och olika typer av utbildningsbidrag). Många av samtidens politiska strider blir i slutändan till en strid om tiden och hur den disponeras.

Liksom kultur i stort är den sociala uppfinningsförmågan beroende av att det finns luftfickor där det omgivande trycket reduceras och där experimenterandet ges utrymme. Den neoliberala makten utgör en systematisk attack på dessa typer av tillstånd. Osäkra arbetsförhållanden, neoliberalismens krav på entreprenörsanda och den digitala kapitalismens obönhörliga krav på uppmärksamhet har resulterat i krav på ständig närvaro och har skapat en konstant oro – en oro lik den vita kaninens alltid påkopplade tidsmedvetenhet i Alice i underlandet. Hur kan vi komma bort från denna permanenta panik? Hur undviker vi att vara i den vita kaninens kläder?

Mark Fischer är författare till böcker som Capitalist Realism: Is There No Alternative? (Zer0 books, 2009) och den aktuella Ghost of my Life: Writings on Depression, Hautology and Lost Futures (Zer0 books, 2011). Han undervisar vid the University of East London, Goldsmiths, University of London och City Literary Institute i London. Hans texter har publicerats ibland andra Film Quarterly, Sight and Sound, The Wire, New Statesman and the Guardian. Hans weblogg finns på k-punk.abstractdynamics.org

Andrea Phillips: Ekonomiska subjekt
Samtidskonstens sätt att fungera på gör oss alla till en sorts lättledda subjekt – när vi betraktar den förväntar vi oss intellektuell stimulans - och kanske till och med njutning. Vårt beteende är ekonomiskt betingat på flera sätt: dels ikläder vi oss en lönsam roll i en politiskt organiserad kulturekonomi. Dels blir den rollen till en bekräftelse av och ett verktyg för att upprätthålla de abstrakta värden som bär upp konstmarknaden. Den objektsorienterade filosofin menar att objekt (till exempel konstverk) måste frikopplas från människans kontroll. Jag föreslår att vi som betraktare istället frikopplas från konstens ekonomiska implikationer och kräver att utställningar och institutioner genomför strukturella förändringar så att vi inte längre behöver underkasta oss konstobjekten och deras ekonomi.

Doktor Andrea Phillips är Reader in Fine Art och chef för doktorandutbildningen vid Goldsmiths Konstinstitution. Hon är co-curator och redaktör för Actors, Agent and Attendants, ett forskningsprojekt och en serie publikationer som rör konstnärlig och curatorisk produktion i samtida politiska sammanhang. Hon är även meddirektör för forskningsprojektet The Aesthetic and Economic Impact of the Art Market och curator för seminarieprogrammet på Istanbulbiennalen 2013.

Anton Vidokle: Jag är min egen valuta
Kris? Ja, visst är det kris, och självklart har den med ekonomi att göra. Men det är viktigt att röra sig bortom föreställningen att det endast handlar om pengar, siffror och beräkningar. Vi är inte fattiga: vi är konstnärer, curatorer och författare. Vi är inte skuldsatta, men vi är heller inte fria från skuld. Vi ingår i komplexa, ömsesidiga relationer, även om vi ofta glömmer bort dem.

Konstnären och e-fluxgrundaren Anton Vidokle föddes 1965 i Moskva men är nu verksam i New York och Berlin. Hans arbeten har ställts ut i internationella sammanhang på bland annat documenta 13, Venedigbiennalen, Liverpoolbiennalen, Dakarbiennalen och på Tate Modern.

Som grundare av e-flux har han producerat project som Next Documenta Should Be Curated By An Artist (redigerad av Jens Hoffmann), Do it (curerad av Hans Ulrich Obrist), och Utopia Station poster project. Han har organiserat An Image Bank for Everyday Revolutionary Life och Martha Rosler Library. Andra verk omfattar e-flux video rental i samarbete med Julieta Aranda; research som utbildning, en plattform för konstnärlig praktik inom ramen för den inställda Manifesta 6; Unitednationsplaza (2006-2007), en ettårig experimentell skola i Berlin vars tillkomst var en reaktion på den inställda Manifesta 6 och Night School (2008-2009), en pendang till Unitednationsplaza på New Yorks New Museum for Contemporary Art. Vidokles senaste arbeten Time/Bank och Time/Store har skapats i samarbete med Julieta Aranda.

Tillsammans med Julieta Aranda och Brian Kuan Wood är Vidokle redaktör för e-flux journal. Han ansvarar för en serie utställningar på e-flux i New York. Vidokle har gjort ett antal filmer om samtidskonst. Han medverkar med essäer och texter i publikationer som October, Frieze och Apriori. Hans texter publiceras även i kataloger och böcker. Vidokle är en ofta anlitad föreläsare och deltar i internationella konferenser och symposier.

En publikation som kommer att innehålla talarnas föreläsningar, utdrag ur samtalen samt ytterligare bidrag planeras.

Curatorial Summer Workshop är ett samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Tensta konsthall i Stockholm, initierat av Maria Lind och Nina Möntmann.

Inbjudna deltagare: Zdenka Badovinac, Iara Boubnova, Thomas Boutoux, Binna Choi, Anna Colin, Kim Einarsson, Carles Guerra, Nav Haq, Tone Hansen, Suzana Milevska, Emily Pethick, Lisa Rosendahl, Helena Selder, Mats Stjernstedt, Aneta Szylak, Joanna Warsza, Cecilia Widenheim, Adnan Yildiz.