2011-12-06

Kungl. Konsthögskolan har anställt konstnären Sophie Tottie som professor i fri konst med inriktning mot fältet måleri / teckning. 

Fyrtiotvå ansökningar till tjänsten inkom, och åtta av de sökande bjöds in till provföreläsning och intervju. Kungl. Konsthögskolans lärarförslagsnämnd arbetade med tre externa sakkunniga: Ann Böttcher, Olav Christopher Jenssen och Iris Müller Westermann. 
  
Sophie Tottie kommer närmast från eget arbete i ateljén som nu visas i utställningen White Lines på Malmö konstmuseum (25 november 2011–5 februari 2012). I samband med utställningen publiceras en bok med bilder på nya verk samt en omfattande konversation med Hal Foster om de nya arbetena. Dessförinnan deltog Sophie Tottie i utställningen On Line på Museum of Modern Art i New York City (November 2010–februari 2011) och undervisade på VES (Visual and Environmental Studies vid Harvards Universitet). Under åren 2001–2009 arbetade Sophie Tottie som professor i fri konst på Malmö konsthögskola vid Lunds universitet.


ST-White-Linescopper-drawing-lines-I     

Bild: White Lines, copper drawing (lines I), sketch, 2010, copper, 50×50 cm.