2011-09-08

Tällberg Foundation lyfter fram Kungl. Konsthögskolan som en av fyra "hotspots of innovation" i Stockholmsregionen 2011. I juni besökte Tällberg Foundation Kungl. Konsthögskolan med särskilt fokus på kursen i Arkitektur/Resources, tema Bio-topical: Goa.


Läs mer
http://www.tallbergfoundation.org/Default.aspx?tabid=1088
http://www.kkh.se/index.php/sv/om-kkh/aktuellt/1103-kungl-konsthoegskolan-deltar-i-taellberg-foundations-learning-journey