Kungl. Konsthögskolan håller öppet hus den 6 december, 2011, kl. 15-18.

ppet_hus_KKH_december2011
Bild: Ulrika Lublin och Sannah Salameh (kandidatprogrammet i fri konst, åk. 3)

Tid: 6 december 2011, kl. 15-18
Plats: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, Stockholm

Program:

Information av studenter och personal
Entré

Rektor Måns Wrange informerar om utbildningarna
Föreläsningssalen, plan 4, kl 16.00 + 17.00

Om forskning & projektutbildningar
Åsa Andersson, Eberhard Höll
Seminarierummet plan 4, kl 16.30 + 17.30

Guidade rundvandringar av Mejanstudenter

Öppna ateljéer och verkstäder

Yoko Andrén - utställning i Mellanrummet

Felix Gmelins studentgrupp – grupputställning
Mindepartementet (Slupskjulsvägen 28, Skeppsholmen)

Öppet café!

Välkomna!

Förberedande konstskolor och gymnasieskolor hälsas välkomna att kontakta informationsansvarig Anne Joki Jakobsson (08-614 40 31) för att boka visningar av högskolan.