Studenter och personal hälsas välkomna till ett nytt läsår!

Uppropet äger rum i huvudbyggnaden (Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen) den 4 september, kl. 10.00.

Terminstider
Höstterminen: 4 september, 2012-18 januari, 2013
Vårterminen: 21 januari-7 juni, 2013

Logga gärna in på intranätet för att läsa studenthandbok, personalhandbok, information om ny personal m.m.