Kungl. Konsthögskolan är en högskola med lång konstnärlig tradition som går tillbaka till 1700-talets början.

Kung. Konsthögskolan har en bredd i sin utbildning, med undervisning i gamla tekniker såväl som innovativt skapande i de allra senaste teknikerna.

Sammanlagt har högskolan cirka 230 studerande och tongivande svenska och utländska konstnärer, teoretiker och arkitekter verkar på skolan som professorer och lärare.

Vid Kungl. Konsthögskolan finns ett treårigt kandidatprogram i fri konst, ett tvåårigt masterprogram i fri konst, en termins eller ett läsårs projektutbildning för yrkesverksamma konstnärer, ettåriga påbyggnadsutbildningar i Arkitektur och Restaureringskonst, samt kursen Konst & Arkitektur.

 

 

 

 

 

Royal_Institute_of_Art_Stockholm_Photographer_Petter_Lehto

Fotograf: Petter Lehto