2015-08-12

För de som är intresserade av ett eventuellt samarbete med Kungl. Konsthögskolan (t.ex. för ansökningar om konstnärliga forskningsmedel till Vetenskapsrådet) gäller följande:

Ett ansökningsformulär ska fyllas i på engelska och lämnas till forskningskoordinatorn senast 1 oktober (gäller ansökningar som avses att lämnas till externa forskningsfinansiärer följande år).

Intresseanmälningarna kommer att diskuteras i Kungl. Konsthögskolans Forskningsråd som kvalitetsgranskar de inlämnade ansökningarna. Ansökningarna diskuteras även i relation till institutionella och strategiska aspekter. Utav de inlämnade ansökningarna kommer ett urval att göras. Sökande som går vidare kommer att fortsätta arbeta med sin projektansökan i en flerstegsprocess.

Kontakt: Åsa Andersson, forskningskoordinator, 08-614 40 48.