2013-12-30

Kungl. Konsthögskolan diskuterar sådana förfrågningar två gånger om året: 30 april och 31 oktober. Vänligen kontakta forskningskoordinatorn vid Kungl. Konsthögskolan i god tid.

Forskningsrådet vid Kungl. Konsthögskolan·gör en kvalitetsmässig bedömning som baseras på forskningsprojektets ämne, och den ursprungliga ansökan till forskarutbildningen (för de som är antagna vid en annan institution), arbetsprover, CV, plan för finansiering, samt institutionella aspekter.

Riktlinjer för det material som ska lämnas i samband med en förfrågan finns att ladda ner här.

Kontakt: Åsa Andersson, forskningskoordinator.