Blacklisted: A Planted Allegory (2014-2015)

Blacklisted: A Planted Allegory är en övergripande titel för ett multi-modalt projekt som inkluderar en insamling och forskningsstudie av växter som återfinns i en särskild del av södra Kalifornien. Jag har begränsat min undersökning till växter som klassificeras som inkräktande arter (invasive species) av California Invasive Species Advisory Committee (CISAC) vilken är en vetenskaplig organisation som sedan 2009 har i uppdrag att skapa en statomfattande ’levande lista’ av inkräktande växtarter. Genom denna lista har jag kunnat identifiera de så kallade inkräktande arterna som infiltrerat den mycket lokala platsen som jag arbetar med.

Blacklisted: A Planted Allegory undersöker distinktionen mellan ursprungliga visavi inkräktande arter enligt definitionen som gjorts av CISAC. Diskursen runt listan av inkräktande och främmande floraarter har en intressant och produktiv korrelation till riktlinjer för immigration, mångkultur och framväxande idéer runt nationell identitet, och som är direkt förbunden med identiteten hos gränskulturer och en plats som genom historien har burit flera nationers namn. Genom projektets direkta och applicerbara ingångsvinkel, blir det möjligt att engagera sig på ett meningsfullt och nyanserat sätt.

Projektet tar form på olika sätt varav två undersöks och produceras inom ramverket för Mejan Residents. Ett verk är en skulptur som refererar till Harvards naturhistoriska samling ”Blaschka Glass Models of Plants”. Denna samling utgör ett fönster till 1892 och vad som nu är sällsynta kaliforniska inhemska växter. Mitt verk utforskar rädslorna för det ultimata försvinnandet av det inhemska under trycket från de främmande arterna. Det andra verket utgörs av en serie berättelser där jag skriver en sorts reseberättelse med utgångspunkt från varje insamlad inkräktande växt. Texten berättar om deras resa till Kalifornien genom hänvisningar till historiskt material samt hur synen på dem har förändrats över tid. Jag blottlägger och framhäver hur dessa växter kom till Kalifornien, deras integration i landskapet och deras både kulturella och miljömässiga föränderliga status."

www.jennyyurshansky.com

contact_la_print_1Jenny Yurshansky "Blacklisted: A Planted Allegory (Detention)" 2014